Kommunal statistik 1871-2010

Städernas totala utgifter i fast pris (1949) per invånare, regional fördelning 1930, 1950, 1965
Medelvärden 1930 1950 1965
Norra 353,06 570,17 1223,19
Mellersta 492,40 745,42 1588,89
Södra 381,55 616,72 1416,19
Median 1930 1950 1965
Norra 323,10 506,23 1178,10
Mellan 272,33 439,44 1199,90
Södra 269,86 478,39 1108,44