Kommunal statistik 1871-2010

Procentuella valdeltagandet vid landskommunernas val till kommunalfullmäktige, hela riket 1919-1966
  män kvinnor totalt
1919 54,9 48,8 51,8
1920 26,5 14,5 20,4
1922 33,9 22,4 28,0
1926 49,0 35,5 42,1
1930 56,9 44,3 50,5
1934 64,0 52,2 58,1
1938 67,6 56,8 62,2
1942 67,0 59,9 63,8
1946 72,8 65,4 69,2
1950 81,7 76,7 79,2
1954 79,7 75,5 77,7
1958 80,6 76,7 78,7
1962 82,3 79,2 80,8
1966     83,5
Anm. Inklusive köpingar 1918-1958