Kommunal statistik 1871-2010

Antal och andel municipalsamhällen där fullmäktige var obligatoriskt, hela riket 1919-1946
Fullmäktige
  obl friv % obl
1919 38 17 69,1
1920 36 17 67,9
1922 35 27 56,5
1926 39 31 55,2
1930 42 35 54,5
1934 52 46 53,1
1938 143 24 85,6
1942 155 30 83,8
1946 144 37 79,6