Partibeteckningar i Ortshistoria.se
Bf Bondeförbundet, nu Centerpartiet
C Centerpartiet
Fp Folkpartiet
H Högerpartiet, nu Moderata samlingspartiet
K Kommunisterna, senare Vänsterpartiet Kommunisterna, nu Vänsterpartiet
Kd Kristdemokraterna
KdS Kristdemokratiska samlingspartiet, nu Kristdemokraterna
KPML(r) Kommunistiska Partiet Marxist-Leninisterna (revolutionärerna)
L Liberalerna, nu Folkpartiet
M Moderata samlingspartiet
Mp Miljöpartiet
NyD Ny Demokrati
Ns Nationalsocialisterna
Nt DeNationella
S Socialdemokratiska arbetarpartiet
Sd Sverigedemokraterna
V Vänsterpartiet
VPK Vänsterpartiet Kommunisterna, nu Vänsterpartiet
 
Borg (Borgerliga) Nuvarande C, Fp, Kd och M, samt föregångarna
S+K Nuvarande S och V, samt föregångarna
Ö Övriga; andra partier än ovan, eller partier utanför de gängse blocken

(Tillbaka till sidan)