Ortshistoria.se är ett historiskt uppslagsverk över svenska städer och orter.

Sajten Ortshistoria.se hette tidigare Cybercity. Sedan sommaren 2015 har vi bytt namn, eftersom vi inte längre bara behandlar de svenska städernas historia

Ortshistoria.se är för närvarande under ombyggnad för att även omfatta historik över sveriges mindre kommuner: landskommuner, köpingar och municipalsamhällen, och mindre orter

De uppgifter som finns i Ortshistoria.se är:

  • Geografiskt läge
  • Kort historik
  • Folkmängd (absoluta tal och andel av rikets stadsbefolkning i tabeller och diagram)
  • Näringsliv (absoluta och relativa tal, samt andel av rikets städer i tabeller och diagram)
  • Kommunala val (procentuell fördelning av antal röster samt mandatfördelningen vid stadsfullmäktigevalen i tabeller och diagram)
  • Litteratur