Städer

Sajten Ortshistoria.se hette tidigare Cybercity. Sedan sommaren 2015 har vi bytt namn, eftersom vi inte längre bara behandlar de svenska städernas historia

Merparten av sajten handlar fortfarande om sveriges städer.

Här finns uppgifter om varje svensk stad och om det svenska stadsväsendet i dess helhet.

De uppgifter om städerna som finns i Ortshistoria.se är:

  • Geografiskt läge
  • Kort historik
  • Folkmängd, (absoluta tal och andel av rikets stadsbefolkning i tabeller och diagram)
  • Näringsliv, (absoluta och relativa tal, samt andel av rikets städer i tabeller och diagram)
  • Kommunala val, (procentuell fördelning av antal röster samt mandatfördelningen vid stadsfullmäktigevalen i tabeller och diagram)
  • Litteratur

Stadsgrundande i Sverige år 760-2000

En flash-film som visar utbredningen av städer i Sverige sedan Birka grundades