Vad är Ortshistoria.se?

Ortshistoria.se är ett Internetbaserat historiskt uppslagsverk över de svenska städerna.

Här finns uppgifter om varje svensk stad, och om det svenska stadsväsendet i dess helhet.

Man kan välja en enskild stad och då få fram information om just den platsen.Välj stad från huvudmenyn överst på sidan, under "Ortshistoria.se".

Man kan även välja t.ex. "Folkmängd 1900" och få en lista över folkmängden per stad samt för hela stadsväsendet det året. Eller "Kommunala val 1942" och få bl.a. en sammanställning över hur mandaten fördelades i stadsfullmäktigvalen per stad och totalt för rikets städer. Sådan information finner du under rubriken "Hela Sverige" längst upp till höger på sidan.

Vilken information ingår?

De uppgifter man kan finna i Ortshistoria.se är:

  • Geografiskt läge
  • Kort historik
  • Folkmängd (absoluta tal och andel av rikets stadsbefolkning i tabeller och diagram)
  • Näringsliv (absoluta och relativa tal, samt andel av rikets städer i tabeller och diagram)
  • Kommunala val (procentuell fördelning av antal röster samt mandatfördelningen vid stadsfullmäktigevalen i tabeller och diagram)
  • Litteratur

Vilka orter ingår?

Ortshistoria.se omfattar de orter i Sverige som varit städer under modern tid.

Totalt rör det sig om 133 platser. De tidsserier vi upprättat börjar i princip vid den tidpunkt orten blivit stad. För städer som har en förhistoria som köpingar och/eller municipalsamhällen inkluderas även den tiden.

Uppgifterna avser normalt städernas administrativa områden vid respektive tidpunkt kompletterade med tätortsuppgifter över folkmängden från 1950. För 1900-talets senare hälft har vi dessutom tillfört information om folkmängden i tätortsregioner, dvs. städerna med deras förorter (pendlartätorter).

Genom den kommunreform som genomfördes 1971 försvann städerna som administrativa enheter. Istället fick vi kommuner bestående av såväl tätbebyggda delar som ren landsbygd.

Reformen innebar också att en del tidigare städer kom att uppgå i nybildade kommuner. Huskvarna blev t.ex. en del av Jönköpings kommun och Torshälla uppgick i Eskilstuna kommun. Serierna från 1970 och framåt blir därför olika uppbyggda beroende på om man arbetar med tätorter (folkmängd, näringsliv) eller kommuner (valresultat).

En förteckning över alla svenska kommuner år 2004, och vilka av dem som varit städer finns på sidan Alla sveriges kommuner 2004.

Varifrån är uppgifterna hämtade?

Källorna för Ortshistoria.se är huvudsakligen "Sveriges officiella statistik", "Historisk tätortsstatistik" (del 1-2; Sthlm 1992-96), "Swedish Bibliography of Urban History" (Sthlm 1994), "Revy över stads- och kommunhistoria 1986-1990" (Sthlm 1996) och "Nationalencyklopedien".

Vem är Ortshistoria.se gjord för?

Ortshistoria.se riktar sig till alla som är intresserad av stadshistoria.

Det kan vara akademiska forskare och lärare, universitetsstuderande, lärare och elever vid grund- och gymnasieskolar, kommunpolitiker, journalister, hembygdsforskare och många andra.

Skriv gärna till oss och berätta vad du tycker om Ortshistoria.se; om du hittat fel, vad du saknar, eller vad just du använt Ortshistoria.se till.

Skriv till oss här.

Medarbetare

Ortshistoria.se har tagits fram vid Stads- och kommunhistoriska institutet vid Stockholms universitet.

Huvudansvarig är sedan oktober 2015 professor Heiko Droste.

Uppgifter har insamlats, bearbetats och redigerats av: Mattias Legnér, Mark Magnusson, Anna Nilsson, Karin Nilsson, Lars Nilsson och Hossein Sheiban.

För teknik och grafisk design svarar Tom Silvennoinen och Anna-Karin Lundberg på Collegit HB.

Språkgranskning till "Krångliga ord" och för användare från skolor har gjorts av Lars Cederholm (gymnasiet), Annika Hedås (högstadiet) och Kristin Henningson (mellanstadiet).

Sponsorer

Ortshistoria.se har finansierats med medel från:

upp