Hela Sverige

Sajten Ortshistoria.se hette tidigare Cybercity. Sedan sommaren 2015 har vi bytt namn, eftersom vi inte längre bara behandlar de svenska städernas historia

De uppgifter på riksnivå som finns i Ortshistoria.se är:

  • Folkmängd (absoluta tal och andel av rikets stadsbefolkning i tabeller och diagram)
  • Näringsliv (absoluta och relativa tal, samt andel av rikets städer i tabeller och diagram)
  • Kommunala val (procentuell fördelning av antal röster samt mandatfördelningen vid stadsfullmäktigevalen i tabeller och diagram)
  • Litteratur

Statistik från boken "150 år av självstyrelse"

Det samlade statiska materialet från boken "150 år av självstyrelse - kommuner och landsting i förändring". med uppgifter om de svenska kommunernas ekonomi och valresultat 1874-2012.

Stadsgrundande i Sverige år 760-2000

En flash-film som visar utbredningen av städer i Sverige sedan Birka grundades