Alla svenska städer: näringsliv

Visa som webbsida textfil excel-fil
Källor till tabellerna
   
   

1805-1855 (excel 5/95)

1900-1960 (excel 5/95)

1805, absoluta tal
(.txt
 
1805, procentuellt
(.txt
 
1835, absoluta tal
(.txt
 
1835, procentuellt
(.txt
 
1855, absoluta tal
(.txt
 
1855, procentuellt
(.txt
 
näringsprofil 1805-1855
(.txt
 
1900, absoluta tal
(.txt
 
1900, procentuellt
(.txt
 
1910, absoluta tal
(.txt
 
1910, procentuellt
(.txt
 
1920, absoluta tal
(.txt
 
1920, procentuellt
(.txt
 
1930, absoluta tal
(.txt
 
1930, procentuellt
(.txt
 
1940, större städer, absoluta tal
(.txt
 
1940, större städer, procentuellt
(.txt
 
1940, mindre städer, absoluta tal
(.txt
 
1940, mindre städer, procentuellt
(.txt
 
1950, absoluta tal
(.txt
 
1950, procentuellt
(.txt
 
1960, absoluta tal
(.txt
 
1960, procentuellt
(.txt
 
1975, Förvärvsarbetande dagbefolkning
   
1975, Förvärvsarbetande dagbefolkning,
procentuellt
   
1980, Förvärvsarbetande dagbefolkning
   
1980, Förvärvsarbetande dagbefolkning,
procentuellt
   
1985, Förvärvsarbetande dagbefolkning
   
1985, Förvärvsarbetande dagbefolkning,
procentuellt
   
1990, Förvärvsarbetande dagbefolkning
   
1990, Förvärvsarbetande dagbefolkning,
procentuellt
   
1990, Förvärvsarbetande dagbefolkning,
undergrupper till tjänster
   
1990, Förvärvsarbetande dagbefolkning,
undergrupper till tjänster, procentuellt
   
1990, Förvärvsarbetande nattbefolkning
   
1990, Förvärvsarbetande nattbefolkning,
procentuellt
   
2005, Förvärvsarbetande dagbefolkning
   
2005, Förvärvsarbetande dagbefolkning,
procentuellt
   
2005, Förvärvsarbetande dagbefolkning,
undergrupper till tjänster
   
2005, Förvärvsarbetande dagbefolkning,
undergrupper till tjänster, procentuellt
   
2005, Förvärvsarbetande nattbefolkning
   
2005, Förvärvsarbetande nattbefolkning,
procentuellt
   
2005, Förvärvsarbetande nattbefolkning,
undergrupper till tjänster
   
2005, Förvärvsarbetande nattbefolkning,
undergrupper till tjänster, procentuellt
   

* Textfilerna är avsedda att sparas som dokument till din dator. De visas fel om du försöker läsa dem i din webbläsare. Spara filen, och öppna den sedan med det program där du vill arbeta vidare med filen.

Textfilerna är tabb-separerade, d.v.s. tabellens kolumner separeras med ett tabb-tecken. För att tabellen ska visas rätt måste filen användas i ett program för ordbehandling, kalkylark eller databas.

** Excel-filen ska visas rätt på alla system om du har Excel 95 eller senare, eller ett annat program som kan öppna Excel-filer. Med Linux kan du använda Open Office.

upp