Alla svenska städer: näringsprofil 1805-1855

Hela riket Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 38,9 12,9 23,7 15,3 3,9 5,3
1835 40,6 14,3 21,8 17,5 2,3 3,6
1855 42,5 14,3 16,7 14,7 8,7 3,1