Alla svenska städer: befolkning

Visa som webbsida

Hämta som textfil*

Hämta som excel**-fil

   
1570-1950
(Excel 5/95)
1570-tal
(.txt
 
1610-tal
(.txt
 
1650-tal
(.txt
 
1690-tal
(.txt
 
1730-tal
(.txt
 
1770-tal
(.txt
 
1810-tal
(.txt
 

Serien 1570-tal - 1810-tal kommer från Sven Lilja, Städernas folkmängd och tillväxt, Sverige (med Finland) ca 1570-tal till 1810-tal. Historisk tätortsstatistik, del 2, Stockholm 1996.

Liljas uppgifter är uppskattningar baserade på bearbetningar av mantalslängder och annat kameralt material.

1800
(.txt
 
1810
(.txt
 
1820
(.txt
 
1830
(.txt
 
1840
(.txt
 
1850
(.txt
 
1860
(.txt
 
1870
(.txt
 
1880
(.txt
 
1890
(.txt
 
1900
(.txt
 
1910
(.txt
 
1920
(.txt
 
1930
(.txt
 
1940
(.txt
 
1950
(.txt
 
1955
(.txt
 
1960
(.txt
 
1965
(.txt
 
1970
(.txt
 

Serien 1800-1950 kommer från Lars Nilsson, Historisk tätortsstatistik, Del 1: Folkmängden i administrativa tätorter 1800-1970. Stockholm 1992.

Nilssons uppgifter är hämtade ur den officiella svenska statistiken och i viss mån bearbetade.

Alla svenska städer: andelen av hela rikets befolkning bosatta i städer eller tätorter år 1570-2000

Visa som webbsida

Hämta somtextfil*

andel
(.txt)

Alla svenska städer: befolkning 1900-1950

Visa som webbsida

Hämta somtextfil*

Hämta som excel**-fil

antal födda
(.txt)
Födda 1836-1900
antal döda
(.txt)
Döda 1836-1900
nativitet
(.txt)
Födelsenetto 1800-1950
mortalitet
(.txt)
 
flyttnetto
(.txt)
flyttnetto 1800-1950
flyttnetto i procent
(.txt)
 

* Textfilerna är avsedda att sparas som dokument till din dator. De visas fel om du försöker läsa dem i din webbläsare. Spara filen, och öppna den sedan med det program där du vill arbeta vidare med filen.

Textfilerna är tabb-separerade, d.v.s. tabellens kolumner separeras med ett tabb-tecken. För att tabellen ska visas rätt måste filen användas i ett program för ordbehandling, kalkylark eller databas.

** Excel-filen ska visas rätt på alla system om du har Excel 95 eller senare, eller ett annat program som kan öppna Excel-filer. Med Linux kan du använda Open Office.

upp