Västerviks befolkningsutveckling 1570-1995

Folkmängd i Västervik 1570-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Västervik 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Västerviks andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

tabell 3
diagram 3

Västerviks andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Västervik 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Västervik 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Västervik 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Västervik 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Västervik 1570-1850

1570 360
1610 693
1650 894
1690 1099
1730 1391
1770 2550
1810 2861
1850 4346

upp

Diagram 1: Folkmängd i Västervik 1650-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Västervik 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 4346    
1890 6872    
1930 12 611    
1950 15 737 15 137 15 452
1970 23 959 20 168 20 702
1995   22 041 22 685

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Västervik 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Västerviks andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1570 0,80    
1610 1,27    
1650 0,89    
1690 0,76    
1730 0,88    
1770 1,23    
1810 1,29    
1850 1,96    
1890 0,76    
1930 0,63    
1950 0,48 0,33 0,34
1970 0,50 0,31 0,44
1995   0,30 0,31

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Västerviks andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Västerviks andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,13    
1850 0,20    
1890 0,16    
1930 0,21    
1950 0,22 0,15 0,16
1970 0,40 0,25 0,36
1995   0,25 0,26

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Västerviks andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Västervik 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 524 497 27
1841-45 513 446 67
1846-50 513 474 39
1851-55 618 591 27
1856-60 706 726 -20
1861-65 729 623 106
1866-70 682 579 103
1871-75 738 553 185
1876-80 771 585 186
1881-85 836 526 310
1886-90 772 541 231
1891-95 716 599 117
1896-1900 857 651 206
1901-05 1173 667 506
1906-10 1239 688 551
1911-15 1129 706 423
1916-20 1179 777 402
1921-25 1022 709 313
1926-30 835 681 154
1931-35 732 724 8
1936-40 856 733 123
1941-45 1196 676 520
1946-50 1347 835 512

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Västervik 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Västervik 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     -0,40
1805-10     -0,23
1810-15     -0,33
1815-20     -0,49
1820-25     0,90
1825-30     2,60
1830-35     0,59
1835-40 32,50 30,82 1,85
1840-45 28,90 25,13 1,19
1845-50 26,80 24,76 2,50
1850-55 28,44 27,20 3,06
1855-60 28,03 28,83 0,95
1860-65 27,73 23,70 -1,30
1865-70 27,17 23,07 0,02
1870-75 28,79 21,57 1,54
1875-80 27,01 20,50 1,03
1880-85 27,02 17,00 0,76
1885-90 22,93 16,07 -0,27
1890-95 20,84 17,43 -0,63
1895-1900 25,31 19,22 3,90
1900-05 28,27 16,07 0,58
1905-10 27,40 15,21 0,83
1910-15 22,65 14,16 1,59
1915-20 21,08 13,89 0,54
1920-25 17,19 11,93 0,16
1925-30 13,58 11,07 0,26
1930-35 11,61 11,48 0,21
1935-40 13,43 11,50 0,21
1940-45 18,39 10,39 0,31
1945-50 19,62 12,16 2,18

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Västervik 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Västervik 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 7 -60
1805-10 -97 -34
1810-15 39 -47
1815-20 -40 -70
1820-25 -2 124
1825-30 -172 373
1830-35 69 90
1835-40 27 298
1840-45 67 212
1845-50 39 478
1850-55 27 665
1855-60 -20 239
1860-65 106 -343
1865-70 103 4
1870-75 185 396
1875-80 186 295
1880-85 310 234
1885-90 231 -92
1890-95 117 -216
1895-1900 206 1320
1900-05 506 240
1905-10 551 374
1910-15 423 791
1915-20 402 303
1920-25 313 96
1925-30 154 159
1930-35 8 131
1935-40 123 137
1940-45 520 200
1945-50 512 1495

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Västervik 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Västervik 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 2985 0,05 -0,40
1805-10 2932 -0,66 -0,23
1810-15 2861 0,27 -0,33
1815-20 2853 -0,28 -0,49
1820-25 2743 -0,01 0,90
1825-30 2865 -1,20 2,60
1830-35 3066 0,45 0,59
1835-40 3225 0,17 1,85
1840-45 3550 0,38 1,19
1845-50 3829 0,20 2,50
1850-55 4346 0,12 3,06
1855-60 5038 -0,08 0,95
1860-65 5257 0,40 -1,30
1865-70 5020 0,41 0,02
1870-75 5127 0,72 1,54
1875-80 5708 0,65 1,03
1880-85 6189 1,00 0,76
1885-90 6733 0,69 -0,27
1890-95 6872 0,34 -0,63
1895-1900 6773 0,61 3,90
1900-05 8299 1,22 0,58
1905-10 9045 1,22 0,83
1910-15 9970 0,85 1,59
1915-20 11 184 0,72 0,54
1920-25 11 889 0,53 0,16
1925-30 12 298 0,25 0,26
1930-35 12 611 0,01 0,21
1935-40 12 750 0,19 0,21
1940-45 13 010 0,80 0,31
1945-50 13 730 0,75 2,18

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Västervik 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp