Västerviks näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Västervik fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Västervik fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Västervik fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Västervik procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Västervik 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Västervik 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Västervik fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 190 54 75 253 68 31 199 28 138 1036
1835 180 42 61 209 46 26 238 14 30 846
1855 278 149 67 473 62 3 338 147 16 1533

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Västervik fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 18,3 5,2 7,2 24,4 6,6 3,0 19,2 2,7 13,3 99,9
1835 21,3 5,0 7,2 24,7 5,4 3,1 28,1 1,6 3,5 99,9
1855 18,1 9,7 4,4 30,8 4,0 0,2 22,0 9,6 1,0 99,8

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Västervik fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Västervik fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 130 1086 192 474 202 340 342 2766
1920 174 2680 567 533 642 292   4888
1930 226 2518 735 673 1000 361   5513
1940 214 2737 898 533 1440 323 58 6203
1950 141 3510 980 610 1537 168 62 7008
1960 180 3682 1219 568 2170 134   7953

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Västervik procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 4,7 39,3 6,9 17,1 7,3 12,3 12,4 100
1920 3,6 54,8 11,6 10,9 13,1 6,0   100
1930 4,1 45,7 13,3 12,2 18,1 6,5   99,9
1940 3,4 44,1 14,5 8,6 23,2 5,2 0,9 99,9
1950 2,0 50,1 14,0 8,7 21,9 2,4 0,9 100
1960 2,3 46,3 15,3 7,1 27,3 1,7   100

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Västervik procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Västervik 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 0,60 2,45 0,40 1,25 0,69 2,51
1835 0,65 2,23 0,39 1,61 0,70 0,97
1855 0,65 2,46 0,25 1,50 1,10 0,32

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Västervik 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Västervik 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 1,04 0,73 1,97 0,53 0,73
1920 1,20 0,60 1,02 1,16 0,59
1930 1,05 0,79 1,18 1,04 0,71
1950 1,09 0,85 0,90 0,96 0,92
1960 0,98 1,04 0,85 1,03 1,00

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Västervik 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp