Vimmerbys historia

Vimmerbys uppkomst är okänd. Dess sigill omnämns i ett gåvobrev från 1350, men sannolikt har en vikingatida by, kanske med centralortsfunktioner, föregått den medeltida staden. Dess utveckling var förbunden med den småländska oxhandeln jämte en tradition av läderhantverk, väl belagd ännu under 1700-talet. Vimmerby förblev dock en liten stad - dess privilegier var indragna mellan 1532 och 1604 - med knappt 900 invånare på 1770-talet.

Efter en långsam utveckling under större delen av 1800-talet, till stor del fortfarande baserad på oxhandel och garverier, tillväxte Vimmerby relativt snabbt under 1900-talet. Näringslivet har varit allsidigt sammansatt, och industriell produktion har kombinerats med handel och service för ett agrart omland.