Vimmerbys näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Vimmerby fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Vimmerby fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Vimmerby fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Vimmerby procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Vimmerby 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Vimmerby 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Vimmerby fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 75 2 1 0 25 2 47 19 136 307
1835 98 11 15 0 24 6 132 4 8 298
1855 56 26 11 0 26 11 157 47 3 337

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Vimmerby fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 24,4 0,6 0,3 0 8,2 0,6 15,3 6,2 44,3 99,9
1835 32,9 3,7 5,0 0 8,1 2,0 44,3 1,3 2,7 100
1855 16,6 7,7 3,3 0 7,7 3,3 46,6 13,9 0,9 100

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Vimmerby fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Vimmerby fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 71 229 43 37 70 67 7 524
1920 223 494 198 55 95 116   1181
1930 205 591 228 99 204 144   1471
1950 113 1017 396 174 386 67 37 2190
1960 105 1444 413 153 476 60   2651

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Vimmerby procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 13,5 43,7 8,2 7,1 13,4 12,8 1,3 100
1920 18,9 41,8 16,8 4,7 8,0 9,8   100
1930 13,9 40,2 15,5 6,7 13,9 9,8   100
1950 5,2 46,4 18,1 7,9 17,6 3,1 1,7 100
1960 4,0 54,5 15,6 5,8 18,0 2,3   100,2

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Vimmerby procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Vimmerby 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 0,64 0,02 0,37 1,00 1,59 8,36
1835 0,90 0,35 0,46 2,53 0,56 0,75
1855 0,57 0,23 0,66 3,17 1,60 0,29

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Vimmerby 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Vimmerby 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 1,16 0,86 0,82 0,98 0,76
1920 0,91 0,87 0,44 0,71 0,97
1930 0,92 0,92 0,65 0,80 1,08
1950 1,01 1,10 0,81 0,77 1,19
1960 1,16 1,06 0,69 0,68 1,35

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Vimmerby 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp