Visbys befolkningsutveckling 1570-1995

Folkmängd i Visby 1570-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Visby 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Visbys andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

tabell 3
diagram 3

Visbys andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Visby 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Visby 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Visby 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Visby 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Visby 1570-1850

1570 1600
1610 1600
1650 1778
1690 2372
1730 2427
1770 4269
1810 3577
1850 4502

upp

Diagram 1: Folkmängd i Visby 1570-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Visby 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 4502    
1890 7102    
1930 10 467    
1950 14 740 14 383 14 832
1970 19 596 19 245 20 796
1995   21 740 24 011

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Visby 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Visbys andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1570 3,54    
1610 2,93    
1650 1,77    
1690 1,64    
1730 1,53    
1770 2,06    
1810 1,62    
1850 1,28    
1890 0,79    
1930 0,53    
1950 0,45 0,31 0,32
1970 0,41 0,29 0,32
1995   0,29 0,33

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Visbys andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Visbys andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,04    
1850 0,04    
1890 0,05    
1930 0,06    
1950 0,07 0,05 0,05
1970 0,13 0,09 0,09
1995   0,08 0,10

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Visbys andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Visby 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 514 522 -8
1841-45 536 498 38
1846-50 496 606 -110
1851-55 603 628 -25
1856-60 794 513 281
1861-65 915 600 315
1866-70 727 621 106
1871-75 703 557 146
1876-80 899 797 102
1881-85 766 625 141
1886-90 769 584 185
1891-95 841 723 118
1896-1900 931 699 232
1901-05 1063 714 349
1906-10 1171 804 367
1911-15 1075 764 311
1916-20 950 792 158
1921-25 871 667 204
1926-30 780 718 62
1931-35 755 747 8
1936-40 1048 784 264
1941-45 1562 727 835
1946-50 1595 732 863

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Visby 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Visby 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     0,16
1805-10     -0,48
1810-15     -0,11
1815-20     0,35
1820-25     1,10
1825-30     0,13
1830-35     0,41
1835-40 24,09 24,46 -0,48
1840-45 25,79 23,96 1,19
1845-50 22,19 27,11 0,76
1850-55 26,79 27,90 1,67
1855-60 32,73 21,15 1,28
1860-65 33,62 22,05 1,05
1865-70 24,06 20,55 0,06
1870-75 22,80 18,06 0,58
1875-80 27,70 24,55 1,01
1880-85 22,13 18,06 -1,15
1885-90 23,07 17,52 0,75
1890-95 23,68 20,36 1,19
1895-1900 24,36 18,29 1,31
1900-05 25,38 17,05 0,66
1905-10 26,01 17,86 1,31
1910-15 21,58 15,34 -0,43
1915-20 18,89 15,75 -1,73
1920-25 18,64 14,27 1,01
1925-30 15,56 14,33 0,76
1930-35 14,15 14,00 1,27
1935-40 18,46 13,81 1,59
1940-45 24,95 11,61 0,48
1945-50 23,36 10,72 0,32

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Visby 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Visby 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 60 29
1805-10 -153 -89
1810-15 55 -19
1815-20 91 63
1820-25 109 208
1825-30 -52 26
1830-35 127 83
1835-40 -8 -103
1840-45 38 247
1845-50 -110 170
1850-55 -25 375
1855-60 281 310
1860-65 315 285
1865-70 106 18
1870-75 146 179
1875-80 102 328
1880-85 141 -397
1885-90 185 251
1890-95 118 423
1895-1900 232 501
1900-05 349 278
1905-10 367 591
1910-15 311 -214
1915-20 158 -870
1920-25 204 474
1925-30 62 381
1930-35 8 666
1935-40 264 902
1940-45 835 303
1945-50 863 219

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Visby 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Visby 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 3730 0,32 0,16
1805-10 3715 -0,82 -0,48
1810-15 3577 0,31 -0,11
1815-20 3613 0,50 0,35
1820-25 3767 0,58 1,10
1825-30 4084 -0,25 0,13
1830-35 4058 0,63 0,41
1835-40 4268 -0,04 -0,48
1840-45 4157 0,18 1,19
1845-50 4471 -0,49 0,76
1850-55 4502 -0,11 1,67
1855-60 4852 1,16 1,28
1860-65 5443 1,16 1,05
1865-70 6043 0,35 0,06
1870-75 6167 0,47 0,58
1875-80 6492 0,31 1,01
1880-85 6922 0,41 -1,15
1885-90 6666 0,56 0,75
1890-95 7102 0,33 1,19
1895-1900 7643 0,61 1,31
1900-05 8376 0,83 0,66
1905-10 9003 0,82 1,31
1910-15 9961 0,62 -0,43
1915-20 10 058 0,31 -1,73
1920-25 9346 0,44 1,01
1925-30 10 024 0,12 0,76
1930-35 10 467 0,02 1,27
1935-40 11 354 0,47 1,59
1940-45 12 520 1,33 0,48
1945-50 13 658 1,26 0,32

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Visby 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp