Visbys näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Visby fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Visby fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Visby fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Visby fördelad på näringsgrenar 1900-1960, i procent

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för visby 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Visby 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Visby fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 418 22 54 230 102 53 134 10 20 1043
1835 338 13 99 188 85 49 263 20 43 1098
1855 460 30 118 259 89 106 146 115 21 1344

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Visby fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 40,1 2,1 5,2 22,0 9,8 5,1 12,8 1,0 1,9 100
1835 30,8 1,2 9,0 17,1 7,7 4,5 23,9 1,8 3,9 99,9
1855 34,2 2,2 8,8 19,3 6,6 7,9 10,9 8,6 1,6 100,1

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Visby fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Visby fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 139 843 192 247 412 473 347 2653
1920 193 1301 624 499 677 395   3689
1930 254 1501 836 646 1069 439   4745
1940 236 1805 976 610 1833 428 159 6047
1950 199 1931 1175 759 2077 257 89 6487
1960 209 1758 1340 674 2666 223   6870

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Visby procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 5,2 31,8 7,2 9,3 15,5 17,8 13,1 99,9
1920 5,2 35,3 16,9 13,5 18,3 10,7   99,9
1930 5,4 31,6 17,6 13,6 22,5 9,3   100
1940 3,9 29,8 16,1 10,1 30,3 7,1 2,6 99,9
1950 3,1 29,8 18,1 11,7 32,0 4,0 1,4 100,1
1960 3,0 25,6 19,5 9,8 38,8 3,2   99,9

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Visby procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Visby 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 1,08 2,11 0,63 0,84 0,26 0,36
1835 0,79 1,82 0,56 1,37 0,78 1,08
1855 0,86 1,96 0,87 0,74 0,99 0,52

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Visby 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Visby 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,84 0,76 1,07 1,13 1,05
1920 0,77 0,87 1,26 1,62 1,06
1930 0,72 1,04 1,32 1,29 1,02
1950 0,65 1,10 1,21 1,40 1,54
1960 0,54 1,33 1,17 1,47 1,88

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Visby 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp