Kommunal statistik 1871-2010

Kommunala kostnader i fast pris (1949) per person efter kommuntyp 1996
Kommuntyp Skola Socialvård Infra Affärs Fritid Kultur Totalt
Storstad 506,77 1342,82 187,07 246,79 76,61 86,11 2487,42
Förortskommun 608,28 963,00 137,14 123,26 64,09 39,06 1975,17
Större stad 579,14 1159,78 173,60 154,51 75,10 64,91 2233,93
Medelstor stad 601,23 1169,15 191,31 174,97 74,42 51,78 2301,51
Industrikommun 632,49 1145,21 185,23 206,09 68,60 50,68 2330,58
Landsbygd 652,53 1137,69 166,89 191,04 55,34 43,50 2291,04
Glesbyd 729,96 1324,08 266,76 302,74 82,97 58,82 2841,72
Övriga större kommuner 631,36 1153,01 193,71 173,19 72,44 51,85 2316,62
Övriga mindre kommuner 674,08 1105,68 160,74 188,30 64,91 46,99 2282,42
Totalt 560,67 1069,97 168,81 198,63 70,31 55,54 2166,48