Kommunal statistik 1871-2010

Kommunala kostnader för socialvård i fast pris (1949) per person efter kommuntyp 1996
Kommuntyp Barnomsorg Äldre mfl Ind, fam Särskilda Summa
Storstad 320,25 612,18 316,89 93,50 1342,82
Förortskommun 385,70 388,92 139,26 49,11 963,00
Större stad 332,97 577,63 169,90 79,27 1159,78
Medelstor stad 307,39 653,49 126,95 81,33 1169,15
Industrikommun 291,38 656,50 114,84 82,49 1145,21
Landsbygd 266,55 698,56 101,85 70,73 1137,69
Glesbyd 284,34 869,77 94,73 75,24 1324,08
Övriga större kommuner 292,61 678,25 107,66 74,49 1153,01
Övriga mindre kommuner 292,95 640,49 107,87 64,36 1105,68
Totalt 307,32 523,67 155,95 83,04 1069,97