Kommunal statistik 1871-2010

Kommunala kostnader för socialvård i fast pris (1949) per person efter kommuntyp 1999
Kommuntyp Barnomsorg Äldre mfl Ind, fam Särskilda Summa
Storstad 307,33 682,02 330,60 85,01 1404,95
Förortskommun 370,62 486,23 141,04 37,45 1035,35
Större stad 303,32 686,36 186,02 71,85 1247,56
Medelstor stad 283,51 763,03 140,57 69,06 1256,17
Industrikommun 261,00 764,65 119,61 57,60 1202,85
Landsbygd 249,80 781,41 110,79 46,88 1188,87
Glesbyd 268,52 1049,05 82,09 81,41 1481,07
Övriga större kommuner 276,59 789,82 124,22 58,21 1248,85
Övriga mindre kommuner 266,96 783,04 107,06 56,92 1213,98
Totalt 304,82 693,35 183,38 63,16 1244,71