Kommunal statistik 1871-2010

Köpingarnas genomsnittliga kostnader per invånare i fast pris (1949) efter utgiftsslag, hela riket 1880-1910
  1880 1890 1900 1910 %/år
Totala utg 42,39 81,58 63,08 133,69 3,9
Infrastrukt 13,58 48,99 21,23 58,42 5,0
Folkskola 5,83 16,02 15,03 30,19 5,6
Räntor 3,38 3,52 1,07 14,02 4,9
Kyrka 1,66 6,63 18,27 13,17 7,1
Fattigvård 6,98 6,30 7,52 10,55 1,4
Läroverk 2,24 0,80 1,20 7,34 4,0
Hälsovård 6,11 0,62 3,01 6,14 0,0
Polis 3,72 4,52 4,73 5,55 1,3
Fullmäktige 1,37 1,53 1,07 2,51 2,0