Kommunal statistik 1871-2010

Tabell: Andel landskommuner med distriktsindelning av fattigvården länsvis 1890-1915
Län 1890 1895 1900 1905 1910 1915
B 2,8 2,8 2,8 2,7 4,6 5,6
C 5,9 7,1 7,1 7,1 7,1 9,4
D 1,1 5,4 3,3 3,3 3,4 3,4
E 6,7 8,7 8,7 10,1 12,1 12,2
F 7,1 11,0 11,0 10,2 11,1 10,3
G 11,8 11,8 15,3 16,5 15,3 13,1
H 13,9 12,8 19,6 16,8 20,8 18,8
I 1,1 0,0 2,2 1,1 3,3 3,3
K 14,3 17,1 14,3 14,3 25,7 25,7
L 4,2 4,2 4,9 6,3 6,3 6,3
M 1,7 2,5 2,5 2,1 1,7 2,1
N 5,8 9,3 9,3 9,3 8,1 9,3
O 10,6 11,6 10,5 13,8 14,9 14,9
P 5,0 8,2 7,7 6,8 8,2 7,3
R 3,1 3,1 3,5 3,5 5,0 5,0
S 13,8 12,6 13,8 14,9 17,2 13,8
T 5,2 5,2 8,6 10,3 10,3 17,2
U 7,4 5,9 10,3 13,2 11,8 14,7
W 14,6 12,8 12,8 12,8 15,2 17,4
X 10,6 12,8 17,0 14,9 21,3 23,4
Y 11,1 14,3 14,3 17,5 22,2 19,0
Z 3,4 6,8 5,1 11,9 13,6 13,6
AC 28,0 20,8 25,0 25,0 37,5 42,3
BD 25,0 28,6 23,8 23,8 33,3 36,4
medel 6,5 7,5 8,2 8,6 10,1 10,5
median 6,9 9,0 9,8 11,1 11,9 13,3
max 28,0 28,6 25,0 25,0 37,5 42,3
min 1,1 0,0 2,2 1,1 1,7 2,1