Kommunal statistik 1871-2010

Tabell: Antal fattigvårdsinstitutioner i genomsnitt per landskommun, hela riket 1874-1915
  Fattighus Stugor Gårdar Arbetshus Barnhem Summa
1874 0,79          
1880 0,94          
1885 0,90          
1890 0,65 1,55 0,06 0,01 0,00 2,26
1895 0,63 1,46 0,08 0,01 0,00 2,18
1900 0,59 1,37 0,12 0,01 0,00 2,09
1905 0,58 1,18 0,15 0,01 0,01 1,92
1910 0,56 0,96 0,19 0,01 0,01 1,71
1915 0,55 0,79 0,21 0,01 0,01 1,56