Kommunal statistik 1871-2010

Tabell: Antal institutioner inom landskommunernas fattigvård, hela riket 1874-1915
  Fattighus Stugor Gårdar Arbetshus Barnhem Summa
1874 1888          
1880 2230          
1885 2141          
1890 1542 3694 135 13 9 5393
1895 1494 3475 198 17 9 5193
1900 1409 3271 288 15 9 4992
1905 1382 2816 357 15 11 4581
1910 1326 2277 445 15 15 4078
1915 1209 1884 497 14 18 3622