Kommunal statistik 1871-2010

Tabell: Antal vårdplatser per tusen invånare hos landskommunerna, hela riket 1874-1915
  Fattighus Stugor Gårdar Arbetshus Barnhem Summa
1874 5,52          
1880 6,93          
1885 7,45          
1890 5,51 3,80 1,96 0,09 0,04 11,44
1895 5,46 3,52 2,86 0,15 0,04 12,03
1900 5,21 3,12 3,95 0,13 0,04 12,45
1905 5,23 2,64 4,75 0,15 0,08 12,86
1910 5,13 2,00 5,49 0,16 0,13 12,91
1915 5,05 1,63 5,93 0,16 0,13 12,89