Kommunal statistik 1871-2010

Tabell: Kapacitet inom landskommunernas institutionella fattigvård, hela riket 1874-1915
  Fattighus Stugor Gårdar Arbetshus Barnhem Summa
1874 20634          
1880 26820          
1885 28846          
1890 21352 14705 7604 352 147 44160
1895 21409 13798 11236 595 149 47187
1900 20875 12501 15850 521 142 49889
1905 21140 10669 19224 626 337 51996
1910 20940 8154 22399 667 537 52697
1915 20653 6692 24261 642 518 52766