Kommunal statistik 1871-2010

Tabell: Kapacitet per institution inom landskommunernas fattigvård, hela riket 1874-1915
  Fattighus Stugor Gårdar Arbetshus Barnhem Summa
1874 10,9          
1880 12,0          
1885 13,5          
1890 13,9 4,0 56,3 40,9 16,3 8,2
1895 14,3 4,0 56,8 35,0 16,6 9,1
1900 14,8 3,8 55,0 34,7 15,8 10,0
1905 15,3 3,8 53,8 41,7 30,6 11,4
1910 15,8 3,6 50,3 44,5 35,8 12,9
1915 15,9 3,6 48,8 45,9 28,9 14,2