Kommunal statistik 1871-2010

Tabell: Landskommunernas(inklusive församlingarnas) utgifter för kyrkan per person i 1949 års pris, länsvis 1874-1910
Län 1874 1880 1890 1900 1910
B 4,13 6,97 8,56 8,13 9,84
C 3,42 8,40 9,37 8,71 8,90
D 4,83 6,56 7,28 8,17 8,25
E 3,10 6,74 7,10 7,63 10,16
F 3,16 4,80 5,86 5,53 6,97
G 2,49 4,43 5,11 5,40 6,13
H 2,68 4,76 4,71 5,66 6,77
I 1,82 7,25 7,12 9,04 8,94
K 1,51 3,36 3,48 3,69 3,61
L 2,38 7,28 7,53 8,40 8,23
M 2,48 9,36 9,92 10,23 10,22
N 2,98 5,54 9,22 7,22 8,56
O 1,23 3,86 5,95 5,66 6,20
P 2,29 4,32 4,76 6,40 6,45
R 3,69 4,53 6,06 6,19 7,09
S 1,99 3,96 4,41 5,02 5,96
T 2,57 4,20 4,69 5,40 6,79
U 4,09 7,83 8,81 8,98 9,59
W 4,22 4,98 6,12 7,30 6,82
X 5,03 5,88 6,09 5,83 5,75
Y 4,43 6,08 5,84 6,27 6,19
Z 5,22 6,72 5,99 6,19 7,57
AC 3,40 4,59 5,11 4,69 5,04
BD 1,78 4,01 5,26 6,11 4,73
Medel 3,02 5,61 6,03 6,73 7,28
Median 3,04 5,26 6,03 6,23 6,90
Max 5,22 9,36 9,92 10,23 10,22
Min 1,23 3,36 3,48 3,69 3,61
S 1,12 1,58 1,70 1,59 1,73
V 39,93 28,21 28,23 23,58 7,28