Kommunal statistik 1871-2010

Tabell: Landskommunernas (inklusive församlingarnas) utgifter i 1949 års pris per person, länsvis 1874
Län Sa utg Fattigvård Skola Kyrka
B 12,97 3,22 4,34 4,13
C 10,29 2,31 3,48 3,42
D 15,84 3,10 3,14 4,83
E 11,43 3,67 3,43 3,10
F 9,38 3,29 2,41 3,16
G 7,85 2,98 1,98 2,49
H 8,68 2,81 2,27 2,68
I 8,58 1,78 3,85 1,82
K 8,09 2,97 2,55 1,51
L 9,36 2,71 3,59 2,38
M 12,27 3,38 5,55 2,48
N 9,41 3,26 2,68 2,98
O 9,84 4,26 3,65 1,23
P 8,28 2,84 2,58 2,29
R 9,85 2,52 2,95 3,69
S 9,29 3,59 2,57 1,99
T 11,89 3,75 4,31 2,57
U 12,12 3,10 3,49 4,09
W 15,00 2,71 3,67 4,22
X 13,89 2,51 3,56 5,03
Y 10,11 2,42 1,78 4,43
Z 13,28 1,56 2,62 5,22
AC 9,20 1,99 1,01 3,40
BD 8,65 2,50 1,44 1,78
Medel 10,57 3,01 3,13 3,02
Median 9,85 2,91 3,05 3,04
Max 15,84 4,26 5,55 5,22
Min 7,85 1,56 1,01 1,23
S 2,22 0,62 0,99 1,12
V 21,00 20,72 31,63 39,93