Kommunal statistik 1871-2010

Tabell: Landskommunernas (inklusive församlingarnas) utgifter i 1949 års pris per person, länsvis 1880
  Sa utg Fattigvård Skola Kyrka
B 18,36 3,69 6,02 6,97
C 20,00 2,93 7,32 8,40
D 17,99 4,11 5,54 6,56
E 17,79 4,36 5,19 6,74
F 13,38 4,17 3,64 4,80
G 11,33 3,40 2,70 4,43
H 12,96 3,35 3,67 4,76
I 17,45 2,54 6,08 7,25
K 12,49 4,25 4,12 3,36
L 19,17 4,26 6,79 7,28
M 22,74 4,04 8,33 9,36
N 14,33 3,73 4,34 5,54
O 14,49 5,10 4,62 3,86
P 12,48 3,37 3,98 4,32
R 13,15 3,19 4,55 4,53
S 13,08 4,33 3,82 3,96
T 17,55 5,81 5,79 4,20
U 20,12 4,02 6,40 7,83
W 19,42 3,68 5,36 4,98
X 18,76 3,77 5,64 5,88
Y 14,90 2,86 3,22 6,08
Z 16,60 1,58 4,47 6,72
AC 12,45 2,67 2,12 4,59
BD 13,22 2,92 2,84 4,01
Medel 15,95 3,81 4,90 5,61
Median 15,75 3,71 4,59 5,26
Max 22,74 5,81 8,33 9,36
Min 11,33 1,58 2,12 3,36
S 3,10 0,86 1,50 1,58
V 19,46 22,63 30,65 28,21