Kommunal statistik 1871-2010

Tabell: Landskommunernas (inklusive församlingarnas) utgifter i 1949 års pris per person, länsvis 1890
Län Sa utg Fattigvård Skola Kyrka
B 23,92 4,93 7,77 8,56
C 23,58 3,74 8,93 9,37
D 23,37 5,88 7,81 7,28
E 22,30 6,75 6,69 7,10
F 16,83 4,46 5,42 5,86
G 14,90 4,41 4,36 5,11
H 16,62 4,72 5,86 4,71
I 22,19 2,97 10,31 7,12
K 14,33 5,00 4,53 3,48
L 22,98 4,46 8,46 7,53
M 29,22 6,62 10,86 9,92
N 21,95 4,62 6,09 9,22
O 20,78 6,41 6,86 5,95
P 16,95 4,79 5,98 4,76
R 17,36 4,17 5,77 6,06
S 18,03 5,79 5,94 4,41
T 21,33 6,12 8,51 4,69
U 25,17 5,75 8,56 8,81
W 27,56 4,89 7,81 6,12
X 23,26 5,95 7,43 6,09
Y 19,40 4,89 5,30 5,84
Z 19,28 3,18 5,92 5,99
AC 15,79 3,27 3,24 5,11
BD 18,85 5,04 3,84 5,26
Medel 20,73 5,13 6,79 6,03
Median 21,06 4,89 6,39 6,03
Max 29,22 6,75 10,86 9,92
Min 14,33 2,97 3,24 3,48
S 3,84 1,03 1,90 1,70
V 18,51 20,16 28,01 28,23