Kommunal statistik 1871-2010

Tabell: Landskommunernas (inklusive församlingarnas) utgifter i 1949 års pris per person, länsvis 1900
Län Totalt Fattigvård Skola Kyrka
B 29,02 5,56 11,11 8,13
C 27,48 4,72 11,83 8,71
D 31,69 7,74 12,94 8,17
E 27,98 7,43 9,41 7,63
F 20,03 5,54 7,50 5,53
G 20,36 5,34 7,20 5,40
H 22,28 6,15 7,36 5,66
I 45,02 3,50 11,68 9,04
K 17,72 5,43 6,63 3,69
L 29,47 5,72 10,46 8,40
M 35,33 6,23 15,21 10,23
N 25,40 7,30 9,11 7,22
O 26,01 7,52 10,05 5,66
P 23,56 6,11 8,94 6,40
R 20,10 5,10 7,26 6,19
S 25,26 9,58 8,72 5,02
T 28,48 8,71 11,13 5,40
U 33,26 6,68 13,86 8,98
W 39,79 6,67 12,03 7,30
X 26,30 6,68 10,39 5,83
Y 26,87 7,66 10,15 6,27
Z 23,10 5,13 8,00 6,19
AC 18,32 4,45 5,63 4,69
BD 26,30 4,53 9,25 6,11
Medel 26,84 6,13 9,88 6,73
Median 26,30 6,13 9,73 6,23
Max 45,02 9,58 15,21 10,23
Min 17,72 3,50 5,63 3,69
S 6,43 1,41 2,33 1,59
V 23,94 22,94 23,61 23,58