Kommunal statistik 1871-2010

Tabell: Landskommunernas (Inklusive församlingarnas) utgifter i 1949 års pris per person, länsvis 1910
Län Sa utg Fattigvård Skola Kyrka
B 48,78 11,12 21,20 9,84
C 38,56 6,53 18,57 8,90
D 42,08 10,22 20,17 8,25
E 41,34 10,76 17,01 10,16
F 32,65 7,69 15,36 6,97
G 29,65 8,15 13,03 6,13
H 34,41 9,69 13,27 6,77
I 35,71 4,25 17,69 8,94
K 26,22 8,87 11,22 3,61
L 36,99 6,90 18,17 8,23
M 46,43 8,05 23,04 10,22
N 35,60 9,35 14,09 8,56
O 36,81 11,63 15,23 6,20
P 34,53 8,74 13,61 6,45
R 29,04 7,11 12,82 7,09
S 42,23 13,67 16,24 5,96
T 39,93 10,30 19,19 6,79
U 41,56 11,02 17,04 9,59
W 48,26 8,35 21,10 6,82
X 39,83 9,07 18,72 5,75
Y 37,00 10,38 16,83 6,19
Z 39,51 9,65 16,78 7,57
AC 28,18 6,10 13,75 5,04
BD 44,92 9,92 24,34 4,73
Medel 38,43 9,27 17,16 7,28
Median 37,78 9,21 16,92 6,90
Max 48,78 13,67 24,34 10,22
Min 26,22 4,25 11,22 3,61
S 5,99 2,00 3,32 1,73
V 15,59 9,27 17,16 7,28