Kommunal statistik 1871-2010

Tabell: Landskommunernas genomsnittliga skatteuttag i 1949 års pris per person, hela riket 1874-1915
  Skatt/inv
1874 7,63
1880 11,76
1885 14,10
1890 14,26
1895 17,09
1900 19,89
1905 20,91
1910 24,37
1915 25,04