Kommunal statistik 1871-2010

Landskommunernas inkomster procentuellt fördelade efter inkomstslag, hela riket 1945-1967
År Skatt Statsbidrag
1945 51,7 30,4
1946 51,5 30,4
1947 51,0 31,0
1948 51,3 31,4
1949 58,1 27,1
1950 54,9 28,2
1951 49,8 30,3
1952 45,5 34,6
1953 57,0 26,1
1954 58,0 24,1
1955 49,7 27,4
1956 52,5 27,5
1957 56,1 25,2
1958 44,1 34,5
1959 43,4 34,9
1960 43,9 33,8
1961 43,4 33,1
1962 46,7 30,5
1963 45,1 32,4
1964 43,6 32,1
1965 44,5 30,5
1966 46,1 29,6
1967 47,3 29,1