Kommunal statistik 1871-2010

Landskommunernas (inklusive köpingarnas) inkomster procentuellt fördelade efter inkomstslag, hela riket 1918-1945
År Skatt Statsbidrag Drift
1918 63,0 19,5 9,4
1919 60,8 25,1 7,7
1920 55,2 32,6 7,0
1921 57,8 30,1 7,5
1922 60,8 27,2 8,0
1923 55,7 29,1 10,0
1924 53,5 29,6 11,5
1925 52,8 29,9 11,7
1926 52,8 29,7 12,2
1927 52,4 29,0 13,4
1928 52,4 29,3 13,4
1929 51,9 30,0 13,2
1930 48,9 32,8 13,5
1931 49,0 32,3 14,1
1932 48,6 33,0 13,9
1933 45,8 34,7 15,1
1934 43,1 36,2 16,4
1935 42,9 35,4  
1936 43,1 34,8  
1937 43,6 35,1  
1938 42,5 37,8  
1939 44,7 37,5  
1940 43,8 37,7  
1941 44,6 34,0  
1942 45,3 32,1  
1943 47,6 33,4  
1944 50,7 31,0  
1945 47,9 28,2