Kommunal statistik 1871-2010

Tabell: Landskommunernas skatteinkomster procentuellt fördelade efter skatteslag, hela riket 1875-1910
  Utdeb Pers avg Natura
1875 71,2 8,6 20,3
1880 76,6 9,0 14,4
1885 88,9 4,3 6,8
1890 90,7 3,7 5,6
1895 92,9 3,3 3,9
1900 94,5 2,9 2,6
1905 96,0 2,5 1,5
1910 97,5 2,0 0,5