Kommunal statistik 1871-2010

Städernas totala utgifter i fast pris (1949) per invånare, efter politisk majoritet i fullmäktige, hela riket 1930, 1950, 1965          
        %/år %/år
Medelvärden 1930 1950 1965 1930-50 1950-65
Alla städer          
Arbetarmajoritet 491,53 682,08 1482,05 1,7 5,3
Borgerlig majoritet 297,12 533,61 1172,61 3,0 5,4
Städer <10000 inv          
Arbetarmajoritet 260,74 460,67 1102,50 2,9 6,0
Borgerlig majoritet 274,55 444,37 1058,03 2,4 6,0
Median 1930 1950 1965 1930-50 1950-65
Alla          
Arbetarmajoritet 321,35 487,56 1153,76 2,1 5,9
Borgerlig majoritet 271,10 431,78 998,25 2,4 5,7
Städer<10000 inv          
Arbetarmajoritet 238,77 444,72 1064,49 3,2 6,0
Borgerlig majoritet 261,18 389,61 945,23 2,0 6,1