Kommunal statistik 1871-2010

Städernas genomsnittliga kostnader per invånare i fast pris (1949) efter utgiftsslag, hela riket 1880-1910
  1880 1890 1900 1910 %/år
Totala utg 105,16 138,28 185,73 257,41 3,0
Infrastruktur 34,63 53,04 84,79 109,41 3,9
Räntor 14,33 16,93 6,59 13,59 -0,2
Fattigvård 11,74 13,81 16,14 19,58 1,7
Folkskola 9,25 14,37 23,17 26,21 3,5
Kyrka 6,71 8,19 7,13 10,47 1,5
Läroverk 6,41 3,85 3,60 6,41 0,0
Polis 5,37 6,50 7,56 11,03 2,4
Hälsovård 4,67 5,96 8,86 16,18 4,2
Magistrat 4,40 3,82 3,38 3,93 -0,4
Stadsfullmäktige 2,73 3,35 1,42 5,84 2,6