Kommunal statistik 1871-2010

Städernas genomsnittliga totala kostnader per invånare i fast pris (1949), regional fördelning 1880-1910
Regioner 1880 1890 1900 1910 %/år
Norra 102,12 148,45 184,66 215,72 2,5
Mellersta 126,93 166,89 207,89 330,46 3,2
Södra 89,85 114,09 167,78 208,77 2,9