Kommunal statistik 1871-2010

Antal och andel kommuner med minst ett invalt övrigt parti, hela riket 1970-2010
  Övriga Exkl Sd N % övr % exkl sd
1970 79 79 464 17,0 17,0
1973 52 52 278 18,7 18,7
1976 57 57 277 20,6 20,6
1979 76 76 279 27,2 27,2
1982 69 68 284 24,3 24,3
1985 75 75 284 26,4 26,4
1988 70 69 284 24,6 24,6
1991 88 86 286 30,8 30,1
1994 116 115 288 40,3 39,9
1998 143 140 289 49,5 48,4
2002 151 139 290 52,1 47,9
2006 219 147 290 75,5 50,7
2010 144 144 290 49,7 49,7
Anmärkning: Exkl Sd = Övriga exklusive Sverigedemokraterna