Kommunal statistik 1871-2010

Mandatens procentuella fördelning på politiska block efter kommunvalen, hela riket 1970-2010
  Borg Arb.parti Övriga Summa Röd-grön
1970 50,5 47,0 2,5 100  
1973 50,6 47,9 1,5 100  
1976 51,2 47,4 1,4 100  
1979 49,7 48,6 1,7 100  
1982 46,5 51,0 2,5 100 53,4
1985 48,0 48,7 3,3 100 51,8
1988 45,2 47,9 6,9 100 54,9
1991 49,7 42,7 7,6 100 46,8
1994 40,8 50,9 8,3 100 57,5
1998 44,3 46,9 8,8 100 52,9
2002 45,4 46,7 7,9 100 51,5
2006 47,0 42,9 10,1 100 48,2
2010 45,2 40,8 14,0 100 47,4
Anmärkning: Borg = Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna;
Arb.parti = Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommunisterna/Vänsterpartiet;
Röd-grön = Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet kommunisterna/Vänsterpartiet