Kommunal statistik 1871-2010

Styrelseformer i procent i kommunfullmäktige, hela riket 1971-2005
    Majoritetsmarkering
  Samlingsstyre Arb.parti Borg Övriga Summa N
1971-73 67 24 8 0 99 464
1974-76 29 35 36 0 100 278
1977-79 13 38 49 0 100 277
1980-82 11 44 43 2 100 279
1983-85 9 54 37 1 101 284
1986-88 10 45 44 1 100 284
1989-91 8 53 34 4 99 284
1992-94 6 29 63 2 100 286
1995-98 4 61 21 13 99 288
1999-2002 3 46 37 15 101 289
2002-2005 1 43 36 19 99 290
Källa: Erik Wångmar, Samlingsstyre, blockstyre, mångstyre (2006), s. 138ff