Kommunal statistik 1871-2010

Antal köpingar där respektive parti varit största parti i köpingsfullmäktige, hela riket 1938-1966
  H Fp Bf S V Ö Köpingar % S
1938 7     40   4 51 78,4
1942 4 1   43   8 56 76,8
1946 2 1   58   10 71 81,7
1950 1 3   75   5 84 89,3
1954 2   1 82   5 90 91,1
1958 4     88   4 96 91,7
1962 4     92     96 95,8
1966 3 2   86   2 93 92,5
Anm. H=Högern, Fp=Folkpartiet, Bf=Bondeförbubdet/Centerpartiet, S=Socialdemokraterna
V=Kommunisterna, Ö=Övriga