Kommunal statistik 1871-2010

Antal valda ledamöter och andel valda kvinnor till köpingsfullmäktige, hela riket 1938-1966
  Valda därav kv Procent
1938 1091 59 5,4
1942 1255 100 8,0
1946 1666 146 8,8
1950 2412 224 9,3
1954 2613 279 10,7
1958 2845 338 11,9
1962 2930 340 11,6
1966 3006 396 13,2