Kommunal statistik 1871-2010

Majoritetsförhållanden i köpingsfullmäktige, hela riket 1938-1966
  Absoluta tal           Procent      
  Borg Soc dem Arb.maj Övriga     Borg Soc dem Arb.maj Övriga
1938 12 20 5 14 51   23,5 39,2 9,8 27,5
1942 10 29 3 14 56   17,9 51,8 5,4 25,0
1946 10 33 9 19 71   14,1 46,5 12,7 26,8
1950 16 51 1 16 84   19,0 60,7 1,2 19,0
1954 22 52 6 10 90   24,4 57,8 6,7 11,1
1958 30 50 4 12 96   31,3 52,1 4,2 12,5
1962 27 59 5 5 96   28,1 61,5 5,2 5,2
1966 38 41 12 2 93   40,9 44,1 12,9 2,2
Anm: Arb.maj=socialdemokraterna+andra arbetarpartier