Kommunal statistik 1871-2010

Antal och andel landskommuner (inklusive köpingar) med fullmäktige, hela riket 1919-1946
  Fullmäktige     Kommunal-    
  Obligatoriskt Frivilligt Totalt stämma Totalt %fullm
1919 870 67 937 1469 2406 38,9
1920 876 82 955 1450 2405 39,7
1922 889 117 1006 1398 2404 41,8
1926 887 147 1034 1377 2411 42,9
1930 873 192 1065 1354 2419 44,0
1934 867 274 1141 1273 2414 47,3
1938 1617 53 1670 739 2409 69,3
1942 1576 135 1711 688 2399 71,3
1946 1524 199 1723 662 2385 72,2