Kommunal statistik 1871-2010

Förekomsten av partilistor vid landskommunernas (inklusive köpingarnas) val av kommunalfullmäktige, hela riket 1919-1946
  Totalt Fullm obl Fullm friv
1919 70,3 72,3 44,8
1920 69,8 71,0 50,0
1922 74,6 76,0 64,1
1926 82,5 84,7 69,4
1930 85,6 89,3 68,8
1934 91,8 94,8 82,5
1938 79,3 80,1 54,7
1942 82,5 84,6 57,8
1946 88,5 91,9 62,3