Kommunal statistik 1871-2010

Antal valda ledamöter och andel valda kvinnor till landskommunernas kommunalfullmäktige, hela riket 1919-1966
1919-1938 inklusive köpingar
  Valda därav kv % kv
1919 22219 768 3,5
1920 11037 235 2,1
1922 23444 481 2,1
1926 23915 332 1,4
1930 24454 254 1,0
1934 25756 305 1,2
1938 35275 1029 2,9
1938-1966 exklusive köpingar
1938 34184 970 2,8
1942 34669 1345 3,9
1946 34396 1796 5,2
1950 25905 1595 6,2
1954 25742 2110 8,2
1958 25304 2307 9,1
1962 24569 2480 10,1
1966 21376 2428 11,4