Kommunal statistik 1871-2010

Mandatens procentuella fördelning på partier vid landskommunernas val av kommunalfullmäktige, hela riket 1950-1966
  H Cp/Bf Fp S K Ö Summa
1950 10,1 27,8 16,2 43,4 2,1 0,4 100
1954 13,7 24,4 16,3 42,6 2,4 0,6 100
1958 16,0 28,0 12,6 40,5 2,0 0,8 100
1962 11,9 27,5 12,2 42,9 1,8 3,6 100
1966 13,9 30,2 13,4 37,0 2,5 3,0 100
Anm. H=Högern, Cp/Bf= Centerpartiet/Bondeförundet, Fp=Folkpartiet,
S=Socialdemokraterna, V=Kommunisterna, Ö=Övriga